FAQ Läkare utomlands

Vanliga frågor vid medicinstudier:

Varför läser allt fler svenskar medicin utomlands?

Antalet platser på de svenska medicin universiteten är alldeles för få sett till antalet sökande. Det har gjort att allt fler ordnat utbildningen utomlands där antalet platser är betydligt fler.

Vad krävs för att studera medicin?

Du behöver grundläggande behörighet samt: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13).

Hur ansöker jag?
Du kontaktar oss för att boka in lämpligt provtillfälle som respektive skola anordnar. Kom ihåg att antalet platser är begränsade så det är viktigt att anmäla sig i tid. Gå in och säkra din tid här

Vad behövs för att ansöka?
Ansökningsblankett
Kopia av idhandling
Två nytagna passfoton
Motivationsbrev på Engelska
CV på engelska
Slutbetyg på svenska och engelska med stämpel (apostille)
Hälsointyg

Får man CSN?
Vi har valt att enbart samarbeta med skolor som är godkända av CSN. Hur mycket då kan få från CSN kan du läsa mer om här.

Vilka skolor samarbetar Oneworldstuides med?

Vi samarbetar med två erkänt populära medicin universitet.

Lithuanian University of Health Studies här kan du läsa till Läkare, Tandläkare eller Veterinär. Läs mer om skolan här.

Pavol Jozef Šafárik University i Slovakien här kan studera till Läkare eller Tandläkare. Läs mer om skolan här.

Vad hjälper Oneworldstudies till med?
Vi fungerar som ett bollplank genom hela ansökningsprocessen och tar inte ut några avgifter. För oss är det otroligt viktigt att tillsammans med dig hitta den utbildning som passar dig bäst.

Läkare utbildning utomlands
Är utbildningen godkänd i Sverige?
Det finns ett läkardirektiv inom EU, som innebär att varje EU-land godkänner utbildningsbevis från ett annat EU-land. Det innebär att du får jobba i alla EU-länder, utan kompletterande utbildning eller särskilda språkkunskaper. Du behöver bara skaffa en läkarlegitimation genom Socialstyrelsen i Sverige. Socialstyrelsen fungerar också som ett informationskontor för frågor kring legitimering.
Vad krävs för att få jobba som läkare i Sverige
Vill du jobba som läkare i Sverige måste du ha svensk legitimation. Yrkestiteln är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig för läkare.
För att få legitimation måste du få dina yrkeskvalifikationer erkända. Det innebär att vi bedömer om din utbildning och eventuella praktiska erfarenhet är jämförbar med de svenska kraven för läkare.
Vilka språkkunskaper krävs för att jobba i Sverige?
Du behöver dessutom ha språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Om du inte kan något av språken rekommenderar vi att du börjar lära dig svenska om du vill jobba i Sverige.
Du ansöker om legitimation hos socialstyrelsen. Du behöver inte ha svenskt personnummer eller bo i Sverige för att kunna ansöka om och få legitimation.
Får man jobba som specialist läkare?
Vill du jobba som specialistläkare i Sverige måste du ha legitimation som läkare och bevis om specialistkompetens. Du kan ansöka om båda samtidigt.