FAQ Veterinär utomlands

Vanliga frågor vid Veterinärstudier utomlands:

Varför läser allt fler svenskar medicin utomlands?

Antalet platser på de svenska medicin universiteten är alldeles för få sett till antalet sökande. Det har gjort att allt fler ordnat utbildningen utomlands där antalet platser är betydligt fler.

Vad krävs för att studera medicin?

Du behöver grundläggande behörighet samt: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13).

Hur ansöker jag?
Du kontaktar oss för att boka in lämpligt provtillfälle som respektive skola anordnar. Kom ihåg att antalet platser är begränsade så det är viktigt att anmäla sig i tid. Gå in och säkra din tid här

Vad behövs för att ansöka?
Ansökningsblankett
Kopia av idhandling
Två nytagna passfoton
Motivationsbrev på Engelska
CV på engelska
Slutbetyg på svenska och engelska med stämpel (apostille)
Hälsointyg

Får man CSN?
Vi har valt att enbart samarbeta med skolor som är godkända av CSN. Hur mycket då kan få från CSN kan du läsa mer om här.

Vilka skolor samarbetar Oneworldstuides med?

Vi samarbetar med två erkänt populära medicin universitet.

Lithuanian University of Health Studies här kan du läsa till Läkare, Tandläkare eller Veterinär. Läs mer om skolan här.

Pavol Jozef Šafárik University i Slovakien här kan studera till Läkare eller Tandläkare. Läs mer om skolan här.

Vad hjälper Oneworldstudies till med?
Vi fungerar som ett bollplank genom hela ansökningsprocessen och tar inte ut några avgifter. För oss är det otroligt viktigt att tillsammans med dig hitta den utbildning som passar dig bäst.

 

Veterinär

Vad krävs för att få jobba som veterinär i Sverige?

Du som har en examen som veterinär från en godkänd utbildning i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz ska skicka med följande till jordbruksverket:

  • En ifylld ansökningsblankett. Kom ihåg att fylla i ditt ordernumret som visar att du har betalat din ansökan.
  • En kopia på ditt behörighetsbevis (examensbevis). Behörighetsbeviset ska ha den benämning som står i listan över godkända benämningar på examensbevis för veterinärer.
  • För de länder där det i listan nämns ett kompletterande intyg till behörighetsbeviset ska även det intyget skickas med.
  • Ett intyg i original från en behörig myndighet som visar att du inte har några disciplinpåföljder i din veterinära yrkesutövning, så kallat ”letter/certificate of good standing”. Detta intyg får inte vara äldre än tre månader. Om det är kortare tid än tre månader sedan du fick din legitimation behöver du inte skicka med något sådant intyg.
  • En kopia på ditt pass om du inte är folkbokförd i Sverige.
  • Ett bevis på att du kan svenska språket. Observera att med svenska språket likställs även danska och norska språket.

Ett bevis på att du kan svenska språket kan till exempel vara:

  • En kopia av ett kursintyg från en utbildning som har omfattat minst ett år och som har hållits på svenska. Det finns inga krav på vilket ämne utbildningen ska ha omfattat.
  • En kopia av ett intyg på att du har kunskaper i svenska språket så som en universitetsexamen, ett genomfört test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus) eller ett betyg i svenska från en svensk gymnasieutbildning.
  • Bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbetsspråket har varit svenska. Du behöver inte ha arbetat inom djurens hälso- och sjukvård utan även annat arbete räknas.

Detta gäller även om du har en svensk gymnasieutbildning och har läst din veterinärutbildning i något annat land än i Sverige.

Om du anser att du har särskilda skäl till varför du inte behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska språket kan du samtidigt som du ansöker om din legitimation ansöka om undantag från det kravet. Det finns ingen blankett för detta, men det är viktigt att du noggrant beskriver vilka särskilda skäl du har för att inte behöva kunna kommunicera med djurhållare på svenska, läsa och skriva journaler på svenska samt läsa och förstå svenska författningar som rör djurhälsopersonal. Vi kommer då att pröva om de särskilda skäl som du har angett är tillräckliga för att ge dig undantag.