Akademisk referens

Akademisk Referens

 

Universiteten i UK kräver att du bifogar ett referensbrev ifrån en akademisk referens. Nedan kan du läsa mer om vad det inneär och det är också nyttig information för personen som skall skriva ditt akademiska referensbrev då vi går igenom innehåll och upplägg.

 

Vad är ett referensbrev/intyg?

 

Det är ett dokument som skrivs av någon som har god kännedom om dig som person och student och dina kvalitéer. Personen bör kunna ge en bild om dina möjligheter att lyckas väl med Universitetsstudier vilket Universiteten är intresserade av att höra.

 

Din referensperson behöver inte nödvändigtvis vara en lärare, men då du nyligen studerat på eller studerar på en gymnasieskola så är det förväntat av Universiteten att det är en lärare eller någon som haft kontakt med dig i ett akademiskt sammanhang.

 

Det rekommenderas starkt att du i god tid funderar ut vem du vill ha som referensperson och kontaktar personen i god tid då lärare/rektorer och föreläsare har fyllda scheman. Har de god tid på sig är chansen bättre att du får ett väl utformat referensbrev än om du frågar i sista sekunden.

 

Om det var längesedan du gick i gymnasiet och det känns mer relevant att fråga en arbetsgivare, föreläsare eller en kollega i en chefsposition, så går detta också bra. Referensbrev ifrån vänner, släktingar eller familj godtas däremot inte.

 

Har du frågor på vägen?

 

Kontakta gärna oss om du funderar på något. Vi har flerårig erfarenhet av att läsa och ge information och tips kring referensbrev. Varför inte skicka det till oss så kan vi gå igenom det och ge ett kort utlåtande?

 

Praktiska tips om Referensbrevet

 

Din referensperson måste skriva på engelska och de flesta rekommendationsbrev bör innehålla följande information. Din referensperson bör gå in på och förklara dina styrkor relaterade till de program som du ansöker till. Om du ansöker till Psykologiprogrammet så är det tex positivt om det tas upp i brevet att du visat intresse och engagemang för dessa ämnen tidigare och att du har lätt för att relatera till och har lätt för att få god kontakt med människor.

 

Det är viktigt att du nämner vad du söker för program samt dina karriärambitioner för din referensperson så att den kan väva in din möjlighet att lyckas inom just det området. Har du även arbetserfarenhet inom området så bör din referensperson få veta det så att det också kan tas upp som en del av brevet.

 

Har du haft några sjukdomar eller andra saker som har påverkat ditt skolarbete till viss del så bör detta också nämnas för din referensperson som då kan ta det i beaktning och om möjligt ge sin bild om din lämplighet till Universitetsstudier.

 

Skicka in referensbrevet/Akademisk referens

 

När du söker på skolor i UK via UCAS och OneWorldStudies skall du skicka in ditt akademiska referensbrev till oss på e-post, eventuellt på papper om du bara ansöker till en skola genom oss och inte genom UCAS. Vi läser igenom ditt referensbrev och bifogar det till din ansökan.

 

Referensbrevet får max bestå av 4000 tecken inklusive mellanslag eller 47 rader. I brevet skall inte fet stil, kursiv eller understruken text användas. Kom även ihåg att skicka oss alla kontaktuppgifter till din referensperson så att skolan kan kontakta personen om de önskar det.

 

UCAS kommer även att be dig skriva under på att all information som du lämnat i din ansökan är korrekt och är utfylld så noggrant som möjligt. UCAS har rätt att radera en ansökan som de bedömer är vilseledande, som inte innehåller helt sanningsenlig information, eller om det fattas information. Då får inte själv skriva ett rekommendationsbrev och heller inte göra några ändringar eller redigera text i referensbrevet.

 

Vi rekommenderar att du skickar den här informationen till din referensperson att ta del av i god tid före det att referensbrevet skall skickas in med din ansökan.