Personal Statement England

Personal Statement (PS)

 

När du ansöker till ett Universitet i UK måste du alltid bifoga ett personal statement som är ett brev där du berättar om dig själv och din motivation och varför du vill studera i UK och inom din inriktning av program.

 

Personal statement är en viktig del av ansökar och bör därför skrivas noggrant och med en röd tråd och tanke kring vad du vill förmedla till de som sitter på ett Universitets antagningsavdelning. Många gånger kan ditt PS vara en avgörande faktor i ansökan. Vi på OneWorldStudies läser gärna igenom ditt utkast och kommer med tips på upplägg, språk och innehåll för att maximera dina chanser till att bli antagen. Förutsättningen är att du söker till en eller flera av våra skolor.

 

Ditt personal statement är en möjlighet att övertyga och bevisa för Universiteten att du har vad som krävs och förklara varför de bör satsa på dig genom att erbjuda dig en studieplats på det program du sökt. Motivation och intresse för de program du sökt är viktigt att få fram och det är viktigt att på ett klart och tydligt sätt framhäva orsaken till att du ansöker till dina valda program.

 

Presentation och upplägg

 

Ditt PS bör vara ca en A4 sida långt. När du ansöker via UCAS ber vi dig att skriva ditt PS i word eller liknande program så att du smidigt kan kopiera och klistra in texten som är begränsad till 4000 tecken. Systemet säger till om ditt PS är för långt eller om du har utrymmet kvar och detta kan du även kontrollera med word count i word.

 

När du skickar in ansökan bör presentationen vara enkel och lättläst för personen som gör bedömningen med inte alltför långa stycken. Undvik kursiv, fet stil eller understruken text och håll det enkelt och snyggt.

 

Har du problem?

 

Tveka inte att ta kontakt med OneWorldStudies så hjälper vi dig där du har kört fast och kan ta en titta på ditt första utkast och ge feedback. Vi har läst många PS och vet vad skolorna är ute efter rent innehållsmässigt.

 

 • Förklara varför du vill studera det program du ansökt till.
 • Varför ämnet intresserad dig
 • Nämn gärna intressen och hobbys men försök relatera dem till det program du söker om möjligt

 

Genom ditt PS får Universiteten en möjlighet att bedöma ditt skriftspråk, uppbyggnad och innehåll så se till att du har en tydlig struktur och att du ser över kvalitén i språket innan du skickar in ditt PS.

 

Lyft fram dina starka sidor och goda egenskaper samt alll relevant erfarenhet. Ta upp relevanta exempel och var specifik när du beskriver hur dessa exempel kan relateras till programmet du söker.

 

Det är viktigt att du visar att du har en förståelse kring vad som krävs av dig för att klara av studierna och berätta om din drivkraft och studievilja just du har, som kommer få dig att lyckas.

 

När man söker genom UCAS kan man bara skriva ett PS och söker du då 2-5 program så måste du se till att ditt personal statement är applicerbart och relevant för alla program. Var personlig med ge ett professionellt intryck. Vitsar och liknande är ofta svåra att förstå i textform och du vet inte vilken typ av person som kommer att läsa ditt PS.

 

Berätta gärna varför du vill studera och vad du skall använda din utbildning till samt hur du ser på framtiden. Då du är internationell student så är det även intressant för antagningsavdelningar att höra lite om varför du vill studera UK.

 

 

TIPS

 

 • Börja skriva i god tid
 • Ta fram en ram för vad du vill förmedla och hur det skall se ut
 • Gå igenom universitetets programbeskrivning och ha det som utgångspunkt för vad de förväntar sig av blivande studenter
 • Skriv ett första utkast – Bearbeta sedan ditt första utkast
 • Skicka ditt PS till OneWorldStudies en lärare eller någon annan som har goda engelskkunskaper och kan korrekturläsa ditt PS.

 

TIPS på vad du inte bör göra

 

 • Skriv inte för mycket om saker som inte har med dina studier att göra eller som inte är relevanta för dina studier.
 • Använd inte ”fancy/fin/komplicerad” engelska för att påvisa dina goda engelskkunskaper, dessa framkommer om du skriver som vanligt och kan snarare vara till nackdel när texten läses av en person med engelska som modersmål.
 • Läs igenom texten flera gånger och leta efter stavfel samt titta på meningsuppbyggnaden

 

OBS! Det är naturligtvis ett krav att ditt PS är ditt egna arbete. Om universitetet tvivlar på att det är du som skrivit texten kommer de att höra sig för om det är fallet. Så skriv med dina egna ord och hur du ser på dina framtida studier med egna ögon.

 

 

Ta kontakt med din studievägledare på OneWorldStudies om du skulle köra fast, vi är här för att hjälpa dig!