Allmänna villkor Studier Utomlands

1 Villkor

OneWorldStudies är representant för utländska universitet och språkskolor samt volontärprojekt/äventyrsresor. OneWorldStudies studierådgivning, utbildningsförmedling och handläggning av ansökningar till universitet och skolor utomlands är kostnadsfri för den sökande. Undantag är vissa anmälningsavgifter för vissa språkskolor, samt de av- och ombokningsavgifter som specificeras här nedan.

OneWorldStudies agerar representant för våra skolor och Universitet och förmedlar utbildningsplatser på respektive skola. Studenten ingår ett bindande avtal/kontrakt med respektive skola. Den service som ingår i OneWorldStudies är; Studierådgivning, förslag på lämpliga studiealternativ, ansökningshandläggning samt information om visum, boende, studiefinansiering samt CV skrivning/hjälp på engelska.

2 Ansökan

Ansökan görs via utbildningsanordnarens ansökningsformulär och studenten ingår därmed avtal med respektive utbildningsanordnare, inte med OneWorldStudies. Det är utbildningsanordnarens regler för antagning och för betalning av undervisningsavgifter, ansökningsavgifter och eventuella andra avgifter som gäller. OneWorldStudies informerar studenter om utbildningsanordnarens villkor, men ansvaret ligger på studenten att ta del av och läsa igenom utbildningsanordnarens villkor och regler i samband med sin ansökan.

Genom att skriva under och skicka in ansökningsformuläret till OneWorldStudies godkänner den sökande att OneWorldStudies handlägger ansökan samt godkänner utbildningsanordnarens och OneWorldStudies villkor.

3 Antagning

Beslut om antagning till en skola samt utbildning görs av respektive skolas antagningsavdelning. OneWorldStudies kan inte påverka eller ändra en skolas antagningsbeslut. Som representant för våra partner skolor är det vårat ansvar att förmedla ansökan, beslutet ligger helt på respektive skola.

4 Finansiering genom CSN

OneWorldStudies samarbetar med universitet och skolor vars utbildningar/kurser berättigar till studiemedel från CSN. OneWorldStudies ansvarar ej för om den enskilde sökande blir beviljad studiemedel eller ej. Det är upp till studenten att kontrollera huruvida man är berättigad till studiemedel före det att ansökan skickas till OneWorldStudies. OneWorldStudies kontaktar inte CSN åt studenten utan det ansvaret ligger på studenten själv.

 

5 Undervisningsavgifter / Tuition fees

Undervisningsavgifter och andra avgifter är utbildningsanordnarens officiella avgifter. Betalning av undervisningsavgifter, ansökningsavgifter och andra avgifter görs direkt till respektive utbildningsanordnaren om inte annat anges i samband med ansökan. Eventuella prisförändringar på Studieavgifter/tuition fees kan ändras ifrån termin till termin av en skola, och är inte något som OneWorldStudies kontrollerar eller kan informera om på förhand.

6 Visum

Det är studentens eget ansvar att söka visum. OneWorldStudies informerar kring hur processen ser ut, men kan inte garantera att visumansökan beviljas. Ansvaret för att alla nödvändiga dokument bifogas i visumansökan ligger på studenten.

Gällande frågor och besked kring visumansökan är det respektive lands ambassad/konsulat du skall vända dig till om du har problem eller frågor. OneWorldStudies tar inget ansvar för eventuella regeländringar, väntetider, merkostnader eller övriga problem i samband med visumansökan. För att underlätta visumprocessen bör studenten söka visum snarast möjligt.

7 Försäkring

Våra samarbetsskolor kräver att du är försäkrad under hela din studietid. Det är studentens skyldighet att se till att den är rätt försäkrad. OneWorldStudies erbjuder våra studenter GOUDAS heltäckande försäkring som är speciellt anpassad för dig som skall studera utomlands. Försäkringen kan enkelt tecknas av samtliga studenter söker någon av OneWorldStudies samarbetsskolor. Försäkringen berättigar även till merkostnadslån via CSN.

8 Avbokning av försäkring

Om du måste avboka Studentförsäkringen, förutsatt att avbokning är oss tillhanda minst 14 arbetsdagar före försäkringens startdatum, debiteras en avbokningskostnad om 400 kr. Får vi in avbokningen senare eller att den uteblir, debiteras du hela beloppet för den försäkringsperiod/premie som du tecknat.

 

9 Ansökningshandlingar

Vi ber dig att alltid att skicka oss kopior på originalhandlingar för din ansökan. I samband med att du skickar oss dina dokument (betyg etc.) intygar du att dessa är äkta och inte förfalskade eller på något sätt manipulerade.

10 UCAS / Ansökan till Universitet i UK

Söker studenten till skolor i England via UCAS och vill ansöka genom OneWorldStudies kan studenten kostnadsfritt ansöka till skolor som OneWorldStudies representerar och har ett uttalat samarbete med.

Väljer studenten att söka till skolor som ligger utanför OneWorldStudies samarbetsavtal utgår en administrativ avgift på 1500kr per skola. Antalet sökta skolor kan inte överstiga fem.

Då studenten söker UCAS med hjälp av OneWorldStudies måste den uppge huruvida den tidigare har registrerad sig på UCAS själv eller genom övriga utlandsstudiesamordnare.

Man kan bara ha ett konto på UCAS vilket OneWorldStudies administrerar när studenten söker via oss. Det är då viktigt att du som student lämnar korrekt och sanningsenlig information gällande UCAS ansökan.

11 Avhopp & Ombokning 

Om du har sökt en utbildning via OneWorldStudies, blivit antagen och tackat ja till din studieplats men vill avboka skall du omgående skriftligen meddela oss via e-post. För att avbokningen skall gälla måste du erhålla en skriftlig bekräftelse från oss att vi har mottagit din avbokning. Det är våra samarbetsskolors villkor och regler för återbetalning av eventuella ansöknings- och terminsavgifter som gäller.

Önskar du ändra datum för kursstart så tillkommer en ombokningsavgift om 2000SEK och då garanterar OneWorldStudies att du har din plats reserverad till nästkommande termin eller studiestart. Betalar studenten inte ovan deposition kan studieplats ej garanteras.

12 Personliga uppgifter och sekretesspolicy

Genom att du skickar OneWorldStudies din ansökan lämnar du dina personliga uppgifter och nödvändiga dokument till OneWorldStudies. Vi förbinder oss att inte lämna ut dina personuppgifter. Du godkänner däremot genom din ansökan att vi lämnar dina uppgifter vidare till utbildningsanordnaren. Detta så att skolan du ansökt till kan behandla din ansökan.

13 Kontaktuppgifter

Studenten förbinder sig att uppdatera OneWorldStudies gällande aktuell postadress, e-postadress samt mobilnummer. Vi måste vid behov kunna nå studenten för att delge viktig information.

14 Reservationer

OneWorldStudies avsäger sig helt från ansvar för eventuella felaktiga uppgifter uppkomna i på websida, i katalog eller prislista. OneWorldStudies reserverar sig för eventuella ändringar i kursplaner, undervisningsavgifter, utbildningsupplägg eller andra avgifter och ändringar i terminstider som utbildningsanordnaren vidtar. OneWorldStudies avsäger sig helt ansvar för skador som kan drabba studenten såsom exempelvis katastrof, strejk eller annan force majeure.