CSN Studiemedel Studier Utomlands

 

Läs mer kring CSN vid studier utomlands

Alla Universitet, språkskolor och college som vi samarbetar med berättigar till studiemedel från CSN.

CSN gör bedömning av utbildningar på gymnasial nivå och för studier på högre nivå görs bedömningen av universitets och högskolerådet. Du kan söka studiemedel för de allra flesta av de utbildningar och kurser som universiteten och skolorna erbjuder.

För en del kortare kurser samt vissa certifikatsutbildningar på gymnasial nivå, beviljar CSN normalt inte studiemedel. Detta gäller även för studier på deltid.
CSNs nya regler regler gäller från den 1 Juli 2015. De nya reglerna skall i grund och botten ge studenten möjlighet till mer flexibilitet i sitt utbildningsval, men även bidra till att man kan gå kortare och mer nischade utbildningar som tidigare utbetalningssystem inte gjorde möjligt för studenten att finansiera.
Det blir även möjligt att studera språk på fler spännande destinationer med de nya reglerna, något vi ser som en mycket positiv förändring.
Det nya regelverket för CSN studiemedel innebär i korthet

  • Du har möjlighet att läsa språk på språkskolor i fler länder
  • Mer flexibilitet gällande merkostnadslånet för undervisningsavgiften
  • De flesta får möjlighet att låna mer pengar till sin utbildning
  • Din totala lånekvot för universitet & högskoleutbildningar påverkas inte av att du lånar eller har lånat för studier på språkskolor
  • Samma studiemedelsbelopp gäller för uppehälle i alla länder

CSN studiemedel ser enligt det nya systemet ut enligt nedan och är samma som för studenter som studerar i Sverige.
Det man har gjort är att införa ett merkostnadslån som alla som studerar utomlands kan ta, vilket är på 553 SEK per vecka och innebär att du totalt kan få 3029 SEK per vecka vid heltidsstudier.

csn belopp

För de allra flesta blivande utlandsstudenter så innebär ovan kalkyl en ökning ifrån tidigare system vilket gör det enklare att finansiera sina studier. Planerar du att studera i ett land med lägre levnadskostnader än i Sverige så är den nya kalkylen för studiemedel per vecka till stor fördel.

Från den 1 Juli 2015 finns ett maxbelopp som du själv kan fördela utefter ditt behov under din totala studietid. Maxbeloppet för studier på eftergymnasial nivå har ett lånetak omkring 340 000 SEK och du kan få CSN under 6 års studier.

För dig som student innebär det större valmöjligheter som gör att du kan läsa en kortare utbildning med hög undervisningsavgift, eller kanske ett specifikt Masterprogram på ett högt rankat Universitet.

csn studiebild

Språkkurser i hela världen

Från den 1 juli kan du studera språk på språkskolor i hela världen med CSN.

Du kan nu studera språk över hela världen så länge språket har officell status i landet, och detta hjälper vi dig självklart med att säkerställa. I korta drag så kan du nu läsa engelska i Australien och Spanska i Chile.

Skall du studera språk utanför Europa måste studierna omfatta minst 13 veckor. Men du behöver inte längre ha grundläggande behörighet eller gymnasiekompetens för att läsa en språkkurs. Reglerna för att få CSN studiemedel för språkkurser på gymnasial nivå kräver dock att du fyller 20 år samma höst som du påbörjar dina studier, du kan alltså inte få lån för språkkurser på gymnasial nivå dessförinnan.

För undervisningsavgiften på språkskolor och övriga studier på gymnasial nivå kan du låna mellan 113 920 – 170 880 SEK beroende på om du har läst klart gymnasiet eller ej.

Ditt lån för studier på språkskolor räknas numera inte in i din maxkvot för utlandsstudier. Du har nu möjligheten att låna för 2-3 års studier på språkskolor och kan sedan studera en läkarutbildning på 6 år utomlands på ett universitet.

Läs mer om de nya reglerna på CSN webbsida

Ladda ner pdf med aktuella studiemedelsbelopp här