Engelska Språktester

SAT

Detta är egentligen inget språktest, det kan mer beskrivas som en amerikansk motsvarighet till det svenska högskoleprovet. Vissa universitets- och collegeutbildningar kräver att du genomfört SAT-testet (det står i så fall angivet vid varje utbildning). Du kan göra SAT i både Stockholm och Göteborg. Vill du registrera dig för att göra SAT-testet i Sverige anmäler du dig via hemsidan www.collegeboard.com.

IELTS

IELTS är ett engelska test som står för International English Language Testing System. Det finns två versioner av IELTS, en akademisk version och en version för ”General Training”. Du som skall studera på högre nivå utomlands skall boka det akademiska testet vilket även är det vanligaste som test centren i Sverige erbjuder.

För att boka in IELTS i Göteborg, Stockholm eller Lund gå in på www.folkuniversitetet.se/ielts

Det IELTS testet bedömer är läs och hörförståelse samt på vilken nivå du skriver och talar engelska. Testet är poängsatt mellan 0-9 poäng och när man söker utbildningar utomlands så kräver Universiteten i regel mellan 5.5 – 7-0 på IELTS testet i snitt och ofta får man ej ha lägre än en viss poäng på någon del trots att man har ett högre snitt än vad som krävs för att bli antagen till en specifik utbildning.

Det är viktigt att du är insatt i vad just din utbildning kräver för IELTS resultat då detta skiljer sig mellan utbildningar, länder och Universitet.

Vanligvis tar hörförståelse, läsdelen och skrivdelen ca 2 timmar och 45 minuter. Tiden för testet är fördelad enligt nedan.

• 40 minuter hörförståelse

• 60 minutter til läsförståelse

• 60 minutter skrivtest

Etter hörförståelse delen har du 10 minuter att renskriva dina svar. Det har man däremot inte på de andra delarna.

Den muntliga delen av testet är upplagt som en intervju med en officiell representant for testcentret, och skall göra mellan 7 dagar före det andra testet frma tills max 7 dagar efter du gjort ditt test.

I Sverige kan du ta IELTS-testet i Stockholm, Malmö och Göteborg. Möjligheten att göra testet på flertalet datum finns på alla testcenter, men då det är ett limiterat antal testtillfällen är det vår rekommendation att du anmäler dig till testet i god tid om du tror att det kan komma att krävas för din ansökan. IELTS finns även som IBT vilket innebär att hela testet är internet baserat och man talar då in i en microfon i datorn på taldelen.

I dagsläget kostar IELTS testet 2350SEK att göra och det bokas samt administreras genom Folkuniversitetet. Gå in på deras hemsida för att se test datum på din ort.

När du tar testet, kan du be om att få ditt officiella resultat skickat till de Universitet som du ansökt eller planerar att söka till. Dina resultat är klara 13 dagar efter att du har genomfört alla delarna av ditt IELTS test.

TOEFL

TOEFL står för – Test of English as a Foreign Language. Det finns två versioner av testet; Ett internetbaserat och en pappersversion. Både godtas av utländska Univesitet och antagningsavdelningar.

Den internetbaserade delen av testet tar ca 4 timmar att göra. TOEFL är som IELTS uppdelat i 4 delar Hör/läs/skriv och tal del.

Testtiden fördelas enligt nedan.

60 minuter läsförståelse. Delen består av 3 till 5 texter och 39 frågor. Texterna är hämtade ur läroböcker ifrån högre utbildning motsvarande Universitetsstudier och frågorna testar din förmåga att förstå innehållet i akademiska texter.

50 minuter hörförståelse. Den här delen består av 6 ljudövningar og 34 frågor på dess innehåll. Två delar är samtal sinsemellan studenter, medan de övrige fyra delarna är ifrån akademiska föreläsningar och samtal.

20 minuter talövning. Delen består av 6 uppgifter og 6 frågor. De två första uppgifterna svarar du på med din egen åsikt och ord, medan di in de följande fyra skall diskutera innehållet i texter.

55 minuter skrivtest. Den här delen går ut på att du skall klara av två uppgifter och svara på två frågor. Uppgift ett går ut på att du lyssnar på ett samtal och läser en text och skriver om dessa. Uppgift två består av en essay, eller ren uppsatsskrivning.

(I en av ovan delar i skrivtestet testar man nytt material, men det ligger dock inte till grund när testet poängsätts och ditt resultat blir därmed inte påverkat.)

I den internetbaserade delen av TOEFL testet kan du få ett resultat mellan 0 och 120 poäng. På respektive del kan du därmed få mellan 0 och 30 poäng. Dina poäng läggs därefter ihop för att kunna räkna ut din totalpoäng.

Cambridge

Det är den i särklass vanligaste och mest igenkännda examen inom engelska sett ur ett internationellt perspektiv. Ca 1,5 miljoner studenter tar examen årligen och organiseras av det välrenommerade University of Cambridge.

Ett Cambridge diplom visar på din färdighet och nivå i engelska språket och är något som man dels vid universtitetsansökan men även vid arbetsintervju/ansökan är en meriterande del. Det finns tre olika diplomnivåer beroende på studentens förkunskaper. Våra språkskolor testar dina engelska kunskaper när du påbörjar dina studier, för att du skall få rätt hjälp inför ditt kommande Cambridge test på just din nivå.

CPE Certificate of Proficiency in English – Det mest avancerade utav Cambridge examen vilket ger dig behörighet till en mängd skolor och Universitet internationellt och i princip alla Universitet i UK. Scorar du högt på detta test så anses du ha en engelskanivå motsvarande en person med engelska som modersmål. Detta är en tuff kurs och de flesta som tar CPE examen har A/B som betyg ifrån gymnasiet eller har spenderat flera år i ett engelsktalande land.

CAE Certificate of Advanced English – En kurs för dig som vill arbeta utomlands eller i en internationell miljö där god engelska är ett grundkrav. Du får även inträde till flertalet Universitet i UK och många Universitet världen över accepterar CAE examensnivå som sitt inträdeskrav på engelska. Du som studerat engelska och fått B/C i betyg har goda chanser att klara av kurser, men självklart bör man gå en förberedande kurs för att öka sina chanser att lyckas.

FCE First Certificate in English – Med denna kurs har du tillräckliga färdigheter för att klara lättare arbeten där viss engelska krävs. Den innebär även att du kan söka in till en rad olika högskoleutbildningar på engelska. Har du motsvarande D eller E har du efter att gjort en förberedande Cambridgekurs goda möjligheter att klara FCE.

Examensinnehåll

Alla nivåer består av fem delprov, där provtiden blir något längre på de högre nivåerna:

Läsförståelse (75-90 minuter)

Skriftlig framställning (90-120 minuter)

Use of English (75-90 minuter)

Hörförståelse (ca 40-45 minuter)

Muntlig framställning (14-19 minuter)

Betygsystem

I varje delprov kan du få max 40 poäng, vilket ger en totalsumma på max 200 poäng. Slutresultatet omvandlas sedan till ett bokstavsbetyg där A (bäst), B och C är de godkända betygen. D och E är underkänt då får du inget diplom. Den exakta poängsumman som krävs för de olika betygen varierar mellan olika test och testtillfällen. Förutom detta betyg får du även ett utlåtande på respektive delprov där din insats graderas på skalan Exceptional-Good-Borderline-Weak.

Registrering och kostnad

Cambridge-examen kan avläggas av alla som inte har engelska som modersmål. Du registrerar dig genom ett ackrediterat testcenter. Sådana finns i de flesta länder. Registreringen måste ske under en viss period före varje testdatum. Kostnaden för att skriva examen varierar en hel del mellan olika testcenter och examina. År 2014 ligger snittkostnaden på ca 1300 kr.

Många av våra  engelska språkskolor är testcenter för Cambridge, och i annat fall kan de hjälpa dig med registreringen till något närliggande testcenter.

Examensdatum

Cambridge-examen ges på samma datum världen över. De största testdatumen är mars, juni, juli och december.

Förkunskaper och förberedelsekurser

Ungefär 80% av de som skriver en Cambridge-examen tar någon form av förberedande kurs innan examen. Förberedelsekursen ökar studenternas chans att klara och få bra betyg på examen. Du får chansen att putsa upp din engelska och öva på gamla test för att bekanta dig med de olika testmomenten. Språkskolorna kommer att testa dina förkunskaper i engelska för att avgöra vilken testnivå du är bäst lämpad för.

I stort sett alla våra engelska språkskolor runt om i världen erbjuder förberedelsekurser för Cambridge-examen. Kurserna består oftast av tolv veckors undervisning samt en examensvecka. Förutom språkkursen så hjälper språkskolorna dig också med boende och registrering till examen. En del skolor fungerar som testcenter så du kan göra examen direkt på skolan.

Läs mer

Cambridge-examen administreras av the University of Cambridge. På deras hemsida hittar du mycket material om du vill läsa mer om examen.

Tester i samband med ansökan

När du söker ett Masterprogram vill de flesta universitet att du skickar med ett engelskatest i samband med ansökan, antingen IELTS eller TOEFL. Kraven för Masterprogram är oftast högre än för program på Undergraduate/bachelornivå.

I vissa fall kan det räcka med VG/C i engelska A/5 eller B/6 från gymnasiet, men det är helt upp till respektive universitet vad de har för engelskakrav för antagning på just det program du söker till. Detta är bäst att du frågar din studievägledare om dp det finns undantag, tex om du har tagit en Bachelor/Kandidatexamen ifrån ett universitet där du studerat på engelska.

I många fall på Masternivå så kräver universiteten ett resultat ifrån något av följande tester; GMAT eller GRE. GMAT är ofta ett krav om du skall söka till en MBA utbildning eller något Masterprogram inom business/ekonomi.