IELTS Språktest Engelska

IELTS är ett engelska test som står för International English Language Testing System. Det finns två versioner av IELTS, en akademisk version og en version för ”General Training”. Du som skall studera på högre nivå utomlands skall boka det akademiska testet vilket även är det vanligaste som test centren i Sverige erbjuder.

Det IELTS testet bedömer är läs och hörförståelse samt på vilken nivå du skriver och talar engelska. Testet är poängsatt mellan 0-9 poäng och när man söker utbildningar utomlands så kräver Universiteten i regel mellan 5.5 – 7-0 på IELTS testet i snitt och ofta får man ej ha lägre än en viss poäng på någon del trots att man har ett högre snitt än vad som krävs för att bli antagen till en specifik utbildning.

Det är viktigt att du är insatt i vad just din utbildning kräver för IELTS resultat då detta skiljer sig mellan utbildningar, länder och Universitet.

Vanligvis tar hörförståelse, läsdelen och skrivdelen ca 2 timmar och 45 minuter. Tiden för testet är fördelad enligt nedan.

• 40 minuter hörförståelse

• 60 minutter til läsförståelse

• 60 minutter skrivtest

Etter hörförståelse delan har du 10 minuter att renskriva dina svar. Det har man däremot inte på de andra delarna.

Den muntliga delen av testet är upplagt som en intervju med en officiell representant for testcentret, och skall göra mellan 7 dagar före det andra testet frma tills max 7 dagar efter du gjort ditt test.

I Sverige kan du ta IELTS-testet i Stockholm, Malmö och Göteborg. Möjligheten att göra testet på flertalet datum finns på alla testcenter, men då det är ett limiterat antal testtillfällen är det vår rekommendation att du anmäler dig till testet i god tid om du tror att det kan komma att krävas för din ansökan. IELTS finns även som IBT vilket innebär att hela testet är internet baserat och man talar då in i en microfon i datorn på taldelen.

I dagsläget kostar IELTS testet 2350SEK att göra och det bokas samt administreras genom Folkuniversitete. Gå in på deras hemsida för att se test datum på din ort.

När du tar testet, kan du be om att få ditt officiella resultat skickat till de Universitet som du ansökt eller planerar att söka till. Dina resultat är klara 13 dagar efter att du har genomfört alla delarna av ditt IELTS test.