SAT Språktest Engelska

Detta är egentligen inget språktest, det kan mer beskrivas som en amerikansk motsvarighet till det svenska högskoleprovet. Vissa universitets- och collegeutbildningar kräver att du genomfört SAT-testet (det står i så fall angivet vid varje utbildning). Du kan göra SAT i både Stockholm och Göteborg. Vill du registrera dig för att göra SAT-testet i Sverige anmäler du dig via hemsidan www.collegeboard.com.