TOEFL Språktest Engelska

TOEFL står för – Test of English as a Foreign Language. Det finns två versioner av testet; Ett internetbaserat och en pappersversion. Både godtas av utländska Univesitet och antagningsavdelningar.

Den internetbaserade delen av testet tar ca 4 timmar att göra. TOEFL är som IELTS uppdelat i 4 delar Hör/läs/skriv och tal del.

Testtiden fördelas enligt nedan.

60 minuter läsförståelse. Delen består av 3 till 5 texter och 39 frågor. Texterna är hämtade ur läroböcker ifrån högre utbildning motsvarande Universitetsstudier och frågorna testar din förmåga att förstå innehållet i akademiska texter.

50 minuter hörförståelse. Den här delen består av 6 ljudövningar og 34 frågor på dess innehåll. Två delar är samtal sinsemellan studenter, medan de övrige fyra delarna är ifrån akademiska föreläsningar och samtal.

20 minuter talövning. Delen består av 6 uppgifter og 6 frågor. De två första uppgifterna svarar du på med din egen åsikt och ord, medan di in de följande fyra skall diskutera innehållet i texter.

55 minuter skrivtest. Den här delen går ut på att du skall klara av två uppgifter och svara på två frågor. Uppgift ett går ut på att du lyssnar på ett samtal och läser en text och skriver om dessa. Uppgift två består av en essay, eller ren uppsatsskrivning.

(I en av ovan delar i skrivtestet testar man nytt material, men det ligger dock inte till grund när testet poängsätts och ditt resultat blir därmed inte påverkat.)

I den internetbaserade delen av TOEFL testet kan du få ett resultat mellan 0 och 120 poäng. På respektive del kan du därmed få mellan 0 och 30 poäng. Dina poäng läggs därefter ihop för att kunna räkna ut din totalpoäng.