Jobb efter Studier Utomlands

Vad innebär det för din framtida karriär att ha en internationellt gångbar examen med sig i bagaget?

Många Svenska blivande studenter ställer ofta frågan om huruvida deras examen ger dem fördelar samt möjlighet att arbeta i Sverige efter avklarade studier. Det finns en mängd fördelar med att studera utomlands. Några är självklart språkfärdighet, internationellt kontaktnät, förståelse för olika kulturer samt förmågan att socialisera och nätverka med människor ifrån hela världen, något som de flesta företag värdesätter högt.

Det finns även reglerade yrken som kräver viss legitimation, behörighet samt en bedömning ifrån respektive styrelse och institution i Sverige för att man skall kunna få praktisera sitt yrke.

Det dyker upp en del frågeställningar i samband med reglerade yrken och därför vill vi delge information om vad som gäller och hur du som student inom dessa kategorier kan få mer information kring vad som faktiskt gäller för just din utbildning.

Reglerade yrken

Ett reglerat yrke exempelvis läkare, tandläkare, psykolog eller sjuksköterska kräver att man har en auktorisation, legitimation eller dylikt. Om du har en utländsk utbildning som leder fram till ett yrke som är reglerat i Sverige ska du kontakta den behöriga myndigheten för att ansöka om rätt att utöva yrket. Myndigheten tar sedan ställning till om din examen motsvarar en svensk utbildning inom samma område.

Om din examen inte skulle motsvara en svensk utbildning så kompletterar du med de kurser som fattas på ett svensk universitet eller högskola och därefter kan myndigheten göra en ny bedömning.

De vanligaste instanser och myndigheter som i dagsläget gör bedömningar av olika internationella utbildningar är

Jordbruksverket

Socialstyrelsen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Sveriges Advokatsamfund

Transportstyrelsen

Efter avslutade studier

Vi på OneWorldStudies har ett upparbetat samarbete med ett flertal arbetsgivare som gärna träffar er som fullgjort utlandsstudier eller som kanske behöver extrajobb under studietiden. Det här är något extra som vi vill kunna erbjuda till studenter som väljer att använda sig av våra tjänster. Tveka inte att höra av er till oss för att få veta mer.