DELE Spåktest Spanska

D.E.L.E (DIPLOMA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA)

DELE(Diploma de Español como Lengua Extranjera) är det internationellt erkända diplomet som utfärdas av det spanska utbildningsministeriet genom Instituto Cervantes och är den spanska statens officiella diplom. Examen består av fem delprov: läsförståelse, skriftligt prov, hörförståelse, grammatik och vokabulär, och slutligen ett muntligt prov. En extra lärare övervakar de komplementära studierna, analyserar deltagarens individuella behov och hjälper studenten att uppnå lämplig nivå. Examens finns på tre olika nivåer; Inicial, Básico och Superior. Vilken examen du vill skriva beror på vilken nivå du har och hur länge du har tänkt studera. Du kan också skriva examen när du är tillbaka i Sverige genom Spanska Ambassaden.