Visum Studier Utomlands

Visum för Australien

Skall du studera i Australia i mer än tre månader, måste du ansöka om ett studentvisum. Det absolut enklaste är att ansöka om visum online. För att kunna ansöka om studentvisum till Australien måste du ha blivit antagen på din skola eller Universitet och du kan tidigast ansöka om visum 124 dagar före dagen då din kurs startar. Först när du har mottagit ditt Confirmation of Enrollment (CoE) ifrån skolan som är ditt antagningsbevis är du redo att ansöka om visum.

På ditt studentvisum får du enligt lag arbeta 40 timmar på 14 dagar och under lov och högtider får du arbeta obegränsat antal timmar.

När du söker visum online så behöver du ditt passnummer, ditt CoE samt ett kreditkort för att betala ansökningsavgiften som i dagsläget (MAJ 2015) ligger på 535AUD.

Ditt pass skall vara giltigt i minst 6 månader till när du ansöker om visum och det är att rekommendera att du skaffar ett nytt pass före du ansöker om visum så att du inte behöver byta pass under din studietid i Australien, då detta innebär att du även behöver byta passnumret i ditt visum vilket kan vara problematiskt dels då Sveriges ambassad ligger i Canberra och har restriktiva öppettider, men även då det kan ta tid att få sina passhandlingar av myndigheter och instanser.

Hälsokontroll för Australien visum –

Följande två grupper av studenter måste genomgå en hälsokontroll för att få sitt visum för Australien utfärdat:

Studenter som har bott utanför Sverige i en längre period än tre månader under de senaste fem åren måste genomgå en hälsokontroll för att beviljas visum.

Det som i regel beslutar om en hälsokontroll behövs är i vilket land du vistats i under de senaste fem åren, vilken riskgrupp landet tillhör, och sist hur lång vistelsen/vistelserna var.

Du kan läsa mer om riskgrupper och vad som gäller här.

Skall du studera medicin eller hälsorelaterade ämnen som innebär praktik på sjukhus under din studietid så måste du genomgå en hälsokontroll hos en läkare som är godkänd av Australiensiska myndigheter. Samma krav kan även gälla för andra typer av studier, men du skall inte boka in en hälsokontroll före det att du ansökt om visum. Är det nödvändigt så får du besked i samband med din visumansökan. Detta är ytterligare en anledning att planera din ansökan samt ansöka om visum i så god tid som möjligt före studiestart.

Visum GB Storbritannia

Visum och inreseregler för UK – Som svensk student så behöver du inte något visum för inresa i UK.