Visum Australien

Visum för Australien

Skall du studera i Australia i mer än tre månader, måste du ansöka om ett studentvisum. Det absolut enklaste är att ansöka om visum online. För att kunna ansöka om studentvisum till Australien måste du ha blivit antagen på din skola eller Universitet och du kan tidigast ansöka om visum 124 dagar före dagen då din kurs startar. Först när du har mottagit ditt Confirmation of Enrollment (CoE) ifrån skolan som är ditt antagningsbevis är du redo att ansöka om visum. Du kan tidigast på ditt studentvisum resa in i landet 90 dagar före det datum som det står att din kurs startar på ditt CoE Confirmation of Enrolment.

På ditt studentvisum får du enligt lag arbeta 40 timmar på 14 dagar och under lov och högtider får du arbeta obegränsat antal timmar.

När du söker visum online så behöver du ditt passnummer, ditt CoE samt ett kreditkort för att betala ansökningsavgiften som i dagsläget (Juni 2016) ligger på 550AUD.

Ditt pass skall vara giltigt i minst 6 månader till när du ansöker om visum och det är att rekommendera att du skaffar ett nytt pass före du ansöker om visum så att du inte behöver byta pass under din studietid i Australien, då detta innebär att du även behöver byta passnumret i ditt visum vilket kan vara problematiskt dels då Sveriges ambassad ligger i Canberra och har restriktiva öppettider, men även då det kan ta tid att få sina passhandlingar av myndigheter och instanser.

Hälsokontroll för Australien visum 

Följande två grupper av studenter måste genomgå en hälsokontroll för att få sitt visum för Australien utfärdat:

Studenter som har bott utanför Sverige i en längre period än tre månader under de senaste fem åren måste genomgå en hälsokontroll för att beviljas visum.

Det som i regel beslutar om en hälsokontroll behövs är i vilket land du vistats i under de senaste fem åren, vilken riskgrupp landet tillhör, och sist hur lång vistelsen/vistelserna var.

Du kan läsa mer om riskgrupper och vad som gäller här.

Skall du studera medicin eller hälsorelaterade ämnen som innebär praktik på sjukhus under din studietid så måste du genomgå en hälsokontroll hos en läkare som är godkänd av Australiensiska myndigheter. Samma krav kan även gälla för andra typer av studier, men du skall inte boka in en hälsokontroll före det att du ansökt om visum. Är det nödvändigt så får du besked i samband med din visumansökan. Detta är ytterligare en anledning att planera din ansökan samt ansöka om visum i så god tid som möjligt före studiestart.

Visum Australien

Stanna kvar efter avslutade studier i Australien

Läser du en utbildning på 10 månader eller mindre ger dig rätt att stanna kvar i landet i 30 dagar efter det datum som skolan slutar enligt ditt CoE. Läser du mer än 10 månader får du stanna minst 2 månader efter avslutade studier. För dig som läser på ett Universitet och avslutar studierna i NOV eller DEC får oftast stanna till den 15 Mars nästkommande år.

Ansökan om studentvisum för Australien

Visumansökan för Australien kommer efter 1 Juli 2016 endast att ske online via Border.com.au klicka här för att komma till rätt sida, där du kan läsa all information om visum för Australien.

Är du antagen till ett study abroad program eller en hel utbildning så söker du visum 573 fram till 1 Juli då alla sökande studenter kommer att söka visum subclass 500. När du söker ditt visum behöver du ditt personliga nummer som står på ditt CoE som du fått ifrån skolan som du är antagen till.

Här kan du läsa mer om Visum 573 och ansöka online. Visumet gäller för dig som skall läsa följande

  • Bachelor degree
  • Associate degree
  • Graduate certificate
  • Graduate diploma
  • Masters by coursework
  • Higher Education diploma
  • Higher Education advanced diploma.

 

Visum ändringar för Australien från 1 Juli 2016

Anledningen till ändringar och ny visumkategori är då Australiensiska regeringen dels vill förenkla visumprocessen, samt se till så att de som söker är en GTE (Genuine Temporary Entrant). Det betyder att man som student faktiskt är där för att studera och följa de lagar och regler som gäller för det visum man har dvs Student visa subclass 500. Viktigt att notera är att för dig som redan har ett studentvisum 570 – 576 så innebär de nya reglerna inte några förändringar.

SSVF eller Streamlined Student Visa Framework som man introducerar i Juli 2016 innebär följande för studenter som söker visum för Australien.

  • Ansökan sker endast online
  • Alla studenter söker visum subclass 500 oavsett typ av studier
  • Ett nytt risksystem/frågor introduceras i visumprocess och gäller studentens finansiering samt språkkunskaper

Tanken är inte att detta skall försvåra utan snarare underlätta för genuina studenter som skall studera i Australien.

För att läsa mer om de Nya Visum reglerna för Student visum subclass 500 klicka på Visum regler Australien från 1 Juli 2016.

 

Har du frågor kring visum eller funderar på studier i Australien så hör gärna av dig till oss
så hjälper vi dig.

//

OneWorldStudies

Kontakta oss