Litauens Medicin Universitet

Medicin Tandläkare Veterinär

Skolan

Lithuanian University of Health Studies 

Är Litauems största universitet för medicinstudier. Här studerar mer än 100 svenskar årligen av totalt 6000 studenter. LSMU har veterinär tandläkare och medicinfakulteter. Studenterna vi LSMU använder sig mycket av det moderna universitetssjukhuset för sina studier.

Lithuanian University of Health Sciences samarbetar med medicinska fakulteter över hela världen. I Sverige samarbetar man med Karolinska Institutet, Malmö Universitetssjukhus, Göteborgs Universitet, Uppsala Universitet, Linköpings Universitet samt Lunds Universitet.

Utanför campus finns gott om caféer och restauranger att ta del av.

 

Kurser

Läkarprogrammet

Längd: 6 år, 360 ETCS-poäng

Läkarprogrammet på LSMU består av 6 år av

Du som läser till läkare vid LSMU kan se fram emot 6 år fyllda av teoretiska studier och praktiska moment med ett problembaserat studiesätt. Detta gör dig väl förberedd när du sedan skall ut i arbetslivet som färdig läkare. Du tentar av dina kurser i slutet av varje kurs istället för en gång per termin, vilket gör det mindre stressigt för dig som student och gör det lättare att planera din tid. Efter att ha fullgjort din läkarutbildning på LSMU, behöver du inte göra någon AT-tjänst för att få jobba i Sverige. Du kan också välja att jobba i resten av Europa eller ute i världen.

Läkarprogrammets första år består av grundläggande teoretiska kurser, såsom Histologi, Anatomi, Kemi, och Genetik. År 2-3 riktar du in dig på mer kliniskt förberedande studier, t.ex. Grundläggande Neurologi, Metabolism & Homeostasis, och Immunologi. De sista tre åren läser du mer avancerade kliniska kurser och har mycket praktik på universitetssjukhuset.

Tandläkarprogrammet

Längd: 5 år, 300 ETCS-poäng

Läroplanen är uppdelad i den prekliniska och den kliniska delen. Det prekliniska stadiet omfattar två års teoretiska grundläggande och biomedicinska studier, som t.ex. kemi, fysik, medicinsk etik, och anatomi. Det treåriga kliniska stadiet består av nästan en tredjedel praktik på universitetssjukhus och andra, utomstående företag i kombination med kurser inom bl.a. dentalkirurgi och patologi. De kurser som inte innefattar praktik ute på sjukhusen läser du på LSMU:s fullt utrustade fantomklinik.

Examination av kurser sker främst genom skriftliga tentor och presentation av patientfall som en demonstration av dina nyvunna praktiska färdigheter. I slutet av utbildningen måste du också skriva ett examensarbete, antingen genom att delta i ett forskningsprogram eller baserad på litteraturstudie, för att få sin examen godkänd.

En tandläkarutbildning från LSMU ger dig rätt att ansöka om tandläkarlegitimation från Socialstyrelsen i Sverige.

Veterinärprogrammet

Längd: 5,5 år, 336 ETCS-poäng

Som student vid veterinärprogrammet på Lithuania University of Health Studies pluggar vid på skolans specialiserade campus för veterinärstudenter. Den gedigna utbildningen på 5,5 år ger dig alla kunskaper du behöver för en karriär som veterinär, djurkirurg, eller t.ex. inom statliga tjänster inom djurhantering och djurvård.

Den första delen av utbildningen fokuserar du på teoretiska studier inom organisk kemi, anatomi, filosofi, och cellbiologi. Veterinärprogrammet på LSMU består av mer än 50% praktiska studier både på universitetets veterinärsjukhus och på ett stort antal företag och djursjukhus som LSMU samarbetar med. Du läser också kurser i det litauiska språket som förberedelse inför den kliniska delen av utbildningen. Efter dina studier är du med andra ord väl förberedd för arbetslivet!

En veterinärutbildning från LSMU ger dig rätt att ansöka om veterinärlegitimation från Socialstyrelsen i Sverige.

kaunas-stad

Campusboende

STUDENTRESIDENS

Universitetet har boende på studenthem under första studieåret. Under dina senare studieår anordnar du boende själv. Många hyr in sig i privata lägenheter eller går ihop och delar på en lägenhet

Om du bor på universitetets studenthem ingår vatten, värme, el, delat kök och badrum i hyran. Tillgång till internet kan erhållas mot extra kostnad. Du bör söka i god tid då antalet platser är begränsade.

Pris för boende på studentresidenset är:

Litet rum cirka 135 EURO/månad
Stort rum cirka 165 EURO/månad

EGEN/DELAD LÄGENHET

Om du vill hyra en lägenhet eller dela en lägenhet med andra studenter finns det olika websidor där du kan gå in och söka efter lämpligt boende. När du är antagen hjälper universitetet med kontakt till olika företag som hyr ut rum till studenter.

Kontakta oss gärna för mer information om boende.

Priser & Datum

Terminsavgifter 2017

Vi på OneWorldStudies hjälper dig kostnadsfritt genom hela ansökningsprocessen. Studenten betalar terminsavgifterna direkt till LSMU.

Läkare: 10 000 Euro/ år

Tandläkare: 12 000 Euro/ år

Veterinär: 6 000 Euro/ år

Apotekare: 6 000 Euro / år

Alla priser är per år

TERMINSDATUM 2017

Programmen startar varje höst i september

Förkunskaper

ENGELSKA

Du bör ha en god nivå på engelska, helst VG/C i Engelska A eller B/5 eller 6 . Har du inte VG/C kan du göra ett TOEFL eller IELTS test eller så kan du göra universitetets egna test i engelska.

ANTAGNINGSPROV

Antagning till LSMU baseras på skolans antagningsprov som består av flervalsfrågor inom biologi och kemi samt en kortare intervju. Antagningsprovet arrangeras av LSMU och OneWorldstudies. Hör av dig till oss för mer info om nästa tillfälle.

Observera att ansökan måste ha inkommit till oss för att du skall få göra antagningsprov. Antalet platser är begränsade så ansökan måste skickas in i god tid för att du skall få möjlighet att göra testet.

Fulständiga avgångbetyg från gymnasiet. Betyg i Kemi, Biologi och fysik är ett krav.

Kontakta oss