Masaryk Medicinuniversitet Tjeckien

Masaryk Medicinuniveristet

Masaryk University i BRNO tjeckien grundades 1919. På Universitetet går idag ca 43000 studenter vilket gör universitet till Tjeckiens näst största. Här finns de flesta utbildningarna men just medicin är den äldsta. All utbildning till läkare eller tandläkare sker på engelska i nya fina lokaler på campus. Den praktiska delen sker på universitetssjukhusen Bohunice och St Anne’s.

Medicincampuset på MAsaryk är vida känt i Europa för deras moderna lokaler och utrustning i toppklass. Du som vill studera utomlands till läkare eller tandläkare kommer att vid fullgjord utbildning vara mycket attraktiv på den svenska arbetsmarknaden.

 

Utbildningar

Läkarprogrammet

Läkarprogrammet är 6 år långt och undervisningen sker på engelska. Utbildningen motsvarar 360 ECTS poäng, och efter avslutat program har studenten uppnått titeln Medicinae Universae Doctor (MUDr). MUDr motsvaras också av MD, Medical Doctor.

Programmet avslutas med en stor statlig tentamen (State Doctoral Examination). Här kan du hämta hem exempelfrågor från examinationen.

Det 6-åriga läkarprogrammets två första år består av grundläggande teoretiska kurser, såsom Medicinsk Terminologi, Fysiologi, och Kemi. Tredje året riktar du in dig på mer kliniskt förberedande studier, t.ex. Mikrobiologi, Immunologi och mer praktiska ämnen som Internmedicin och lättare Kirurgi. De följande två åren läser du mer avancerade kurser inom bl.a. Onkologi, Gynekologi, Neurologi med mera. Det sjätte och sista året tillbringar du på ett av universitetssjukhusen med praktik.

I slutet av varje termin de tre första åren läser du en hel termins kurser på en gång, för att sedan i slutet av terminsperioden skriva tentamen. Från och med fjärde året sker undervisningen i en- och tvåveckorsblock, och du skriver tentamen i slutet av varje. All undervisning sker med början på morgonen, och en vanlig dag på universitetet är ca 6 timmar lång. Varje sommarperiod efter andra året har läkarstudenter även obligatorisk praktisk träning. Du läser även kurser i tjeckiska med examination årligen, för att kunna tillgodogöra dig undervisningen på plats under programmets senare del.

Tandläkarprogrammet

Tandläkarprogrammet är 5 år långt och undervisningen sker på engelska. Utbildningen motsvarar 300 ECTS poäng, och efter avslutat program har studenten uppnått titeln Medicinare Dentium Doctor (MDDr).

Tandläkarprogrammets första två år består av teoretiska studier inom bl.a. Anatomi, Histologi, och Biologi, men också Protesteknologi och Förebyggande Tandvård. Tredje årets första halva börjar du läsa mer generellt medicinskt inriktande kurser som Internmedicin, Kirurgi, och Patologisk Fysiologi. Dessa kurser är speciellt inriktade för dig som är tandläkarstudent – du läser med andra ord inte en kurs avsedd för allmänläkare. Det femte terminen och framåt (3,5-5 året) består av intensiva, specialiserade kurser inom tandvård. De specialiserade kurserna fokuserar på både den teoretiska och praktiska delen av tandläkaryrket, och kulminerar i en 15 veckor lång praktikperiod under den sista terminen. ör att få examen skall du även ha genomfört minst 4 block praktik under sommarferierna. Du läser även kurser i tjeckiska med examination årligen, för att kunna tillgodogöra dig undervisningen på plats under programmets senare del.

Programmet avslutas med en stor statlig tentamen (State Doctoral Examination). Här kan du hämta hem exempelfrågor från examinationen.

Boende

De flesta internationella studenterna bor på Vinařská, som ligger ca 10 minuters spårvagnsfärd från centrum. Rummen är lägenheter med två rum, där du delar ett litet kök och badrum med en rumskompis. De flesta lägenheterna har balkong. Det finns även ett antal lägenheter med tre och fyra rum. Alla rummen har tillgång till trådlöst Internet, och i på området finns även ett gym, bastu, cafeteria och matsal. Den genomsnittliga kostnaden är ca 115 CZK/dag, ca 1200kr/månaden. Mat ingår ej, men kostar ca 60kr/dag.

Man kan även bo i studentkorridor. Du anmäler dig till dem enklast genom skolans egen hemsida. Du kan även välja att söka en egen lägenhet genom någon av Brnos många hyresvärdar.

Masaryk-University

Ansökan

Antagningstest:

Du som söker till medicinutbildningarna vid Masaryk University måste göra ett antagningstest. Du kan välja att skriva testet antingen i Sverige eller i på plats i Tjeckien. Testet kan göras 1 gång per år.

Testet består av tre deltest i ämnena biologi, kemi, och fysik/matematik. Varje deltest har 40 multiple-choice frågor med fem svarsalternativ, varav ett är korrekt. Varje deltest tar 60 minuter. För att skriva testet behöver du en enkel miniräknare, men du får inte ta med annat referensmaterial.

Du kan hitta mer information om vad som ingår i testet på skolans hemsida.

Ansökningskrav:

  • Slutbetyg från gymnasiet med behörighet till svenskt universitet
  • Minst 18 år gammal
  • Klarat antagningstestet (se nedan)

 

 

Kostnader

Att studera på Masaryk kostar per termin följande:

  • Läkarprogrammet:       280 000 CZK
    99000 SEK (beroende på valutakurs)
  • Tandläkarprogrammet:   330 000 CZK
    116 300 SEK (Beroende på valutakurs )

Kontakta oss