STUDERA UTOMLANDS

EN SKRÄDDARSYDD FÖRSÄKRING - STUDERA UTOMLANDS

Det är viktigt att du är rätt försäkrad under din studietid så att du faktiskt får den hjälp du behöver om du t.ex. blir sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller blir rånad.

Många händelser som inträffar utomlands kan snabbt bli väldigt kostsamma och utan en försäkring måste du själv stå för alla kostnader själv. 

Med vår studera utomlands försäkringspremie kan du & din familj känna sig trygga under din vistelse utomlands. Nedan kan du läsa mer om vad försäkringen innefattar och vilka nivåer du är försäkrad till. 

 

INFORMATION OM STUDERA UTOMLANDS FÖRSÄKRINGEN

 

Försäkringen för dig som skall 

  • Studera vid en utländsk läroanstalt
  • Utföra examensarbete
  • Utföra praktik utomlands som utgör en del av din utbildning

Studera Utomlands ger dig som ska studera utomlands ett omfattande person- och egendomsskydd. Försäkringen gäller utan självrisk, förutom på Rättsskydd.

Vem kan teckna försäkringen?

Försäkringen kan tecknas av dig som ska studera utomlands och som är folkbokförd i Norden. Försäkringen kan även tecknas för medföljande make/make/sambo samt barn under 18 år.

Hur tecknas försäkringen?

Försäkringen kan tecknas för 12 månader per gång och kan förlängas vid fortsatta studier. Försäkringsperioden kan gälla från 14 dagar innan kursstart, till 14 dagar efter avslutade studier.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i ditt studieland samt under resor till andra länder inom ditt premieområde, under längst 14 dagar. Med premieområde menas Europa, Världen exkl. USA eller Världen inkl. USA.

Gouda Alarm - Hjälp och assistans dygnet runt

Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare, ställa ut betalningsgarantier och ordna med eventuell hemtransport.

Försäkringsintyg

Det är vanligt att skolor utomlands kräver att du har en försäkring. När du har tecknat och betalat din försäkring kan du kontakta Gouda och få ett personligt försäkringsintyg på engelska utfärdat för dig.

TÄCKNINGSÖVERSIKT

 

 

   
Läkekostnader  Nödvändiga och skäliga kostnader
Tandbehandling  Nödvändiga och skäliga kostnader
Merkostnader för kost och logi Nödvändiga och skäliga kostnader
Förlossning  Kontakta Gouda
Resekostnader i samband med sjukdom och/eller olycksfall
Lokala resekostnader/ sjuktransporter  Nödvändiga merutgifter
Hemtransport och återresa  Nödvändiga merutgifter
Anhörigs resa till svårt sjuk  Nödvändiga och skäliga kostnader
Transport av avliden/begravning  Nödvändiga och skäliga kostnader
 Reseavbrott Nödvändiga merutgifter
Om du råkar ut för ett olycksfall 
 Dödsfallsbelopp  1 prisbasbelopp
Medicinsk invaliditet  Högst 10 prisbasbelopp
Invaliditetshjälpmedel  Högst 1 prisbasbelopp
Vanprydande ärr   Särskild tabell
Egendomsskydd 
Personligt lösöre   Högst 30.000 kr.
Begränsningar i angivet försäkringsbelopp  
Stöldbegärlig egendom Högst 20.000 kr.
PC Högst 15.000 kr.
Kontanter Högst 3.000 kr.
Värdehandlingar Högst 20.000 kr.
Cykel Högst 8.000 kr.
Ansvarsskydd Högst 10.000.000 kr.
Rättskydd Högst 250.000 kr.
Överfallsskydd Högst 500.000 kr.
Återbetalning av utbildningskostnader Högst 25.000 kr. per termin
Krisförsäkring 10 behandlingar

 

LADDA NER BROSCHYR

LADDA NER VILLKOR

TRYGGHET UNDER DINA STUDIER & WORKING HOLIDAY

Du får gärna jämföra olika försäkringar. Tänk bara på att kostnaden för en försäkring handlar i de flesta fall om vad försäkringspremien innefattar och vilka ersättningsnivåerna är, samt vad som är inkluderat och inte inkluderat. 

GOUDA studera utomlands & working holiday har en rad fördelar och jämför du med försäkringar som täcker lika mycket så står den sig bättre i pris och täcker mer än andra försäkringar. 

Vår Working Holiday - Ungdomsreseförsäkring har ingen självrisk & täcker tex bungy, fallskärmshoppning, klättring & dykning. Detta är i många fall inte inkluderat i andra försäkringspremier och lägger du till dem får du plötsligt en betydligt högre försäkringspremie.