carrobild

Caroline Gavin

8

september,22 2015

Var/vad studerade du?
Jag studerade på Sydney Universitet i Sydney, Australien. Molekylärbiologi.

 

Vad var det bästa med att studera utomlands?
Jag lärde mig att prata flytande engelska och träffade väldigt många olika människor ifrån hela världen som betytt mycket för mig både i karriären och personligen.

 

Vad skulle du rekommendera en framtida student att tänka på nämn 3 saker?
Var inte rädd att prata med nya människor och fråga frågor om hur man tar sig runt, hittar bästa boende, restaurang mm. Var med på student aktiviteter/universitets idrotts klubbar. Glöm inte att göra dina studieuppgifter trotts alla roliga aktiviteter, du vill inte ligga efter senare.

 

Hur har dina studier utomlands påverkat din karriär?
Det har gett mig väldigt mycket mer självförtroende att prata med chefer/professorer och andra arbetskamrater på engelska bland annat. Jag har fått nya kontakter jag aldrig hade haft om jag endast hade studerat i Sverige. Och gett mig en inblick i hur det går till på olika forskningslabb i världen/breddat mina vyer. Jag lärde mig nya experiment metoder som man inte använder i Sverige. Inspirerade mig att fortsätta med en forsknings karriär.