Screen Shot 2015-09-07 at 16.31.27

Joakim Botha

8

Business Developer, Civ.Ing/M.Sc. september,07 2015

Var/vad studerade du?
HPU – Hawaii

Vad var det bästa med att studera utomlands?
Komma utanför sin comfort zone, internationell erfarenhet, få perspektiv på livet, karriären och träffa nya vänner från resten av världen.

Vad skulle du rekommendera en framtida student att tänka på nämn 3 saker?
Våga, Ha roligt, kolla upp hur duktig lärare är (lika viktigt som ämnet du studerar)

Hur har dina studier utomlands påverkat din karriär?

Mitt nya perspektiv gav mig insikten i att man inte alltid har den bästa lösningen på alla problem i sitt hemland. Fått en bättre förståelse av hur man kan göra affärer internationellt och intresset att göra detta för att nå bästa möjliga resultat, utlandserfarenhet är ett måste idag.